• paracliswide

Comitetul Parohial 2014-2018

Comitetul Parohial

Conform cu „Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române” (Cap. II, Lit. F)

Art. 66 - (1) Comitetul parohial este organismul bisericesc parohial care funcționează sub președinția de drept a preotului paroh. Membrii Comitetului parohial sunt aleși de Adunarea parohială. Comitetul parohial are un număr dublu de membri față de cel al Consiliului parohial.
(2) Comitetul parohial este alcătuit din persoane majore ale comunității parohiale, pe principiul voluntariatului.
(3) Comitetul parohial este prezidat de paroh ajutat de un birou de conducere compus din: coordonator de programe, secretar și casier.
(4) Comitetul parohial are prevederi și evidență gestionară proprie în cadrul bugetului parohial pentru activitățile desfășurate utilizând, sub controlul preotului paroh, același cont bancar, și face justificarea financiară anuală față de Consiliul parohial. Pentru controlul financiar al Comitetului parohial sunt desemnați 2 cenzori de către Consiliul parohial.
(5) Revocarea membrilor Comitetului parohial se face potrivit procedurii prevăzute pentru membrii Consiliului parohial, la art. 60 din prezentul statut.

Art. 67 - (1) Comitetul parohial are 5 servicii, fiecare fiind condus de un coordonator numit de către biroul de conducere.
(2) Serviciile Comitetului parohial au următoarele atribuții:

a. Serviciul social:
1. cooperează permanent cu asistenții sociali ai parohiei, protopopiatului și Centrului eparhial;
2. cooptează în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe asistentul social sau lucrătorul social de la primăria locală, sau, după caz, îl invită la ședințele Comitetului parohial;
3. colaborează cu unitățile medicale și sprijină diferite programe de sănătate;
4. se ocupă cu ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor și a vârstnicilor;
5. sprijină integrarea socială a deținuților eliberați din penitenciare;
6. sprijină reinserția socială a tinerilor instituționalizați care, după împlinirea vârstei de 18 ani, au părăsit centrele de plasament;
7. cooperează cu organizații neguvernamentale în condițiile legislației bisericești în vigoare;
8. sprijină programul de asistență maternală și adopțiile naționale;
9. promovează și susține programe social-filantropice ale parohiei; sprijină și întreține cantina socială a parohiei;
10 . cooperează în permanență cu preoții misionari din sistemul de sănătate, penitenciare și armată, azile, orfelinate etc.;
11. cu acordul autorității bisericești superioare, colectează ajutoare în situații de urgență și sprijină constituirea unui fond financiar pentru astfel de situații;
12. sprijină programele de prevenire și eradicare a violenței în familie, de combatere a traficului de ființe umane, a drogurilor și altele, precum și acordarea asistenței spirituale și materiale familiilor din care părinții au plecat la muncă sau studii în străinătate ori au emigrat definitiv.

b. Serviciul misionar:
1. cooperează cu alte parohii, cu mânăstiri și cu duhovnici din zonă;
2. promovează difuzarea și citirea Sfintei Scripturi și a cărților duhovnicești, cu recomandarea preotului paroh;
3. îl sprijină pe preotul paroh în organizarea unor activități misionare, pentru o mai bună cunoaștere, păstrare și consolidare a credinței ortodoxe;
4. ajută la organizarea hramului bisericii, a întrunirilor duhovnicești și a altor manifestări religioase și sprijină achiziționarea de material audio-vizual cu caracter religios;
5. organizează vizite misionare în spitale, în penitenciare, în centre pentru ocrotirea copiilor și a vârstnicilor și în familii aflate în dificultate;
6. menține, în permanență, legătura cu asociațiile bisericești ortodoxe de pe teritoriul parohiei și al eparhiei;
7. identifică și sprijină persoanele indecise și oscilante din punct de vedere religios, pentru întărirea lor în credință și participarea la viața Bisericii;
8. ajută Consiliul parohial la colectarea Fondului central misionar, Fondului Filantropia și a unor fonduri speciale în situații de urgență.

c. Serviciul cultural:
1. inițiază și sprijină achiziționarea și distribuirea cărților decult, icoane, cruciulițe și cărți de zidire sufletească pentru credincioși și pentru biblioteca parohială;
2. încurajează în comunitate citirea cărților și a revistelor din biblioteca parohială, audierea programelor radiofonice ortodoxe și vizionarea programelor ortodoxe de televiziune;
3. împreună cu profesorii de religie, încurajează participarea elevilor la Sfinta Liturghie și la alte slujbe bisericești, precum și la activități cultural-educative care promovează credința creștină ortodoxă;
4. sprijină înființarea de capele sau paraclise în școlile din cuprinsul parohiei;
5. organizează festivități legate de marile sărbători bisericești și naționale menționate în calendarul bisericesc anual;
6. susține cântarea omofonă și a corului bisericii;
7. organizează acțiuni privind păstrarea și promovarea tradițiilor, a folclorului și a specificului cultural local și național;
8. înființează și acordă burse de studiu și ajutoare pentru elevii merituoși și pentru cei din familii cu posibilități materiale modeste;
9. organizează, cu sprijinul profesorilor și donatorilor, meditații gratuite pentru elevii săraci din parohie;
10. antrenează intelectualii din parohie în activități de promovare a credinței ortodoxe și a culturii românești.

d. Serviciul pentru tineret:
1. promovează cartea religioasă în rândul tinerilor și încurajează publicarea unei foi parohiale;
2. invită personalități culturale pentru conferințe adresate tinerilor;
3. organizează întâlniri cu tineri, la care sunt invitați ierarhi, preoți, profesori de teologie;
4. acordă premii în cărți elevilor merituoși din comunitate proveniți din instituții de ocrotire socială sau din familii și medii sociale defavorizate;
5. sprijină preotul paroh în ducerea la îndeplinire a deciziilor Sfântului Sinod sau ale chiriarhului locului în probleme de educație a tineretului școlar de toate vârstele;
6. organizează pelerinaje, excursii și tabere de tineret cu caracter creștin.

e. Serviciul administrativ-gospodăresc:
1. se îngrijește de înzestrarea și înfrumusețarea bisericii, precum și de cimitirul parohial;
2. se îngrijește de întreținerea monumentelor eroilor și atroițelor de pe teritoriul parohiei;
3. are grijă de întreținerea curții bisericii, a spațiilor verzi și a incintei (casă parohială, casa de prăznuire, clopotniță, capelă, muzeu etc.).

Art. 68 - Parohiile pot colabora cu filiale ale asociațiilor și fundațiilor bisericești constituite cu aprobarea Sfântului Sinod sau cu binecuvântarea chiriarhului.

  • Facebook