• paracliswide

Arhitectura bisericii

Reconstrucția Bisericii “Sfântul Ioan Botezătorul” – Bucecea, a fost începută în data de 6 mai 1989, în conformitate cu documentația tehnică și aprobările necesare primite din partea autorităților de Stat și Bisericești.

Lucrarea s-a realizat pe același amplasament, în jurul bisericii vechi. La întocmirea documentației tehnico-economice s-a pornit de la elementele de temă întocmite de către beneficiar, structura funcțională a edificiului existent, cât și de la formele și proporțiile arhitecturale tradiționale pentru acest edificiu în zona de N a Moldovei.

Reconstrucția bisericii s-a realizat utilizând soluții constructive adoptate în proiectare prin utilizarea materialelor constructive tradiționale rezistente în timp: piatră de râu, piatră de carieră, beton ciclopian, beton armat, cărămidă normală presată, fier, lemn de stejar și de brad, praf de mozaic,praf de marmură și tablă zincată de 0.5 mm.

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” – Bucecea este o construcție cu un plan trilobat, nava principală boltită cu turlă pe ea, cu abside și altar poligonal ce sunt acoperite cu segmente de cupolă. Naosul este amplificat prin golul mare realizat în zidul pronaosului ce susține și planșeul cafasului de la cota + 4,20 m.

Turnul clopotniței constituie elemente ce acuză verticalitatea și are ca plan de bază un pătrat cu latura de 6,75 m cu retrageri la un plan octagonal, înscris în pătratul de bază la cota + 8,90 m, accentuând efectul dinamic vertical al edificiului. În cadrul noii construcții turnul clopotniței face corp comun cu biserica propriu-zisă, asigurând în acest mod îmbunătățirea funcționalului acesteia.

Turnul clopotniței va asigura:
– osuar la cota –3,50 m;
– pridvor închis la cota de intrare ±0,00;
– cafas la cota +3,90 m (+4,20 m parțial în biserică);
– clopotnița la cota +8,90.

Circulația pe verticală este asigurată de o scară circulară Ø180 cm din confecții metalice între cotele –3,50 m , +8 ,90.

Având în vedere panta naturală a terenului (CTN) pe axa longitudinală E-V, accesul în biserică se realizează pe o scară exterioară de la cota – 2.00 m a terenului natural (CTN), până la cota ±0.00.

1. Fundațiile noului edificiu au fost realizate având în vedere natura terenului de fundare, evidențiate în studiile geotehnice realizate în perimetrul localității Bucecea după cum urmează:
– talpă de fundație cu lățimea de 1,60 m, din beton B 75 ciclopian, având dimensiunea de fundare -4,10 m (în zona de intrare cu demisol a turnului clopotniței);
– talpă de fundație cu lățimea de 1 m din beton B 75 ciclopian, având dimensiunea de fundare în trepte de -2,50; -3,00 și –3,50 m;
– înălțimea tălpii de fundare este de 0.50. Peste talpa de fundare s-a folosit armătură tip agrafă realizată din 5 fire PC Ø 22.

2. Elevația până la cota ± 0.00 a fost realizată pe lățimea de 82,5 cm din beton B 100. În elevație s-a folosit armătură realizată din 8 fire PC Ø 12 cu etrieri Ø 8 M5 cm la partea superioară. Tot în elevație, la partea exterioară a edificiului, s-a realizat placaj din piatră spartă, de râu și de carieră, zidit înainte de turnarea betonului, care a folosit drept cofraj exterior. Din armătura elevației s-a plecat cu stâlpii (sâmburii) din fier beton (8 fire PC Ø 16 cu etrieri Ø 10). Acești stâlpi au fost cuprinși în zidărie și umpluți treptat cu beton.

3. Peste elevație s-a realizat hidroizolația 1A + 1B, peste care s-a început zidăria din cărămidă normală presată.

4. Structura de rezistență a edificiului este de zidărie portantă cu grosimi de:
– 62,5 cm până la cota +3,90 m (clopotniță) și +5,10 în rest;
– 50 cm la clopotniță între +3,90 / +8,90;
– 37,5 cm la clopotniță între cotele +8,90 / +13,30 și la aticul bisericii și clopotniței.

La trasarea și executarea zidăriei s-a avut în vedere realizarea ulterioară a profilelor, brâurilor, centurilor, ocnițelor (romanate), și retragerilor în pereți. Pentru aceasta, așezarea cărămizilor la zidărie s-a realizat în așa fel pentru a asigura:
– brâu (12,5 cm) la cota ±0.00, realizat prin așezarea primelor două rânduri de cărămizi ieșind în exterior cu 12,5 cm, primul rând, și 6,5 cm al doilea rând;
– brâu (12,5 cm) la cotele +5,10 și +13,30, realizat prin așezarea primelor 4 rânduri de cărămizi ieșind în exterior cu 6,5 cm; 12,5 cm, 12,5 cm, respectiv 6,5 cm;
– brâu (12,5 cm) la cotele + 7,30 și 15,50, realizat prin așezarea primelor 3 rânduri de cărămizi ieșind în exterior cu 6,5 cm; 12,5 cm respectiv 12,5 cm;
– ancadramente uși și ferestre, perimetrul golurilor pe lățime de 12,5 cm, realizate din cărămizi ieșind în exteriorul zidăriei cu 12,5 cm (secțiuni fațardă);
– parapete ferestre, ocnițe în atic, retrageri în zidăria bisericii, nișe în altar, realizate prin micșorarea grosimii zidăriei cu 12,5 cm;
– în zidăria de cărămidă, la îmbinarea zidurilor, s-au realizat sâmburi (stâlpi) din beton armat cu armătură pornind din centura inferioară de la cota ± 0.00 până la centura superioară.

5. Centurile din beton armat s-au realizat la cotele + 3,90; +8,90; +13,30 și 15,50 la turnul clopotniței iar la navă la cota +7,30.

6. Planșeele din beton armat s-au realizat la cotele ± 0.00 (peste subsol); +3,90 (peste pridvor); +4,20 cafas și 8,90 clopotniță.

7. Planșeul cafasului se sprijină pe o grindă din beton armat, spre navă, care face corp comun cu zidăria laterală. În realizarea elementelor din beton armat s-a utilizat beton B 200 și oțel beton OB 37 și PC 52, conform devizului. În interiorul bisericii, la nivelul cafasului, la cota + 4,20 m, au fost realizate 2 cafasuri laterale, din beton armat, care fac corp comun cu zidăria bisericii. Ele pot fi folosite de credincioși pentru a participa la slujbele religioase sau pentru corul bisericii.

8. Nava bisericii este acoperită cu o boltă în plin centru cu naștere peste centura de la cota + 5,10 și s-a realizat din zidărie de 25 cm.

9. Absidele altarului și clopotnița, cu forme poligonale, 12 respectiv 8 laturi, se vor acoperi cu arce de boltă întretăiate din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime. Atât peste bolta navei, cât și peste boltele absidelor altarului și clopotniței, s-a executat hidroizolație realizată din două rânduri de carton asfaltat și bitum.

10. Acoperișul de tip șarpantă, de contur poligonal, cu rupere de pantă s-a realizat din:
– lemn rotund de rășinoase;
– console duble și căpriori aparenți din stejar profilat pentru streașina aparentă;
– lățimea streașinei este de 1,50 m pentru a asigura protecția zidăriei;
– fixarea consolelor este asigurată cu elemente metalice ancorate în centurile de beton armat de la cotele +7,40 m și +15,50, la fiecare 90 cm.

11. Astereala este din cherestea de rășinoase și stejar profilat la streașină, sub învelitoare de tablă zincată cu falsuri verticale de 40 cm. La streașină s-au realizat lăcrimari prin fălțuire orizontală a capătului învelitorii.

12. S-a turnat pardoseli orizontale din beton, la subsol, și cu pantă spre altar cota ± 0.00 la – 0,30 în vana bisericii.

13. În zidăria exterioară a părții de Nord a bisericii sunt prevăzute goluri de 12,5/12,5 cm pentru coșurile de fum în nava bisericii și un gol pentru coșul de fum din altar.

Turla de pe navă are ca plan de bază un pătrat cu latura de 8,10 m, cu retrageri la un plan octogonal, la nivelul bazei pătrate și a bazei stelate. Începând de la baza stelată, turla de pe navă a fost înconjurată, pe exterior, cu 8 stâlpi din beton armat, pe verticală, 4 centuri din beton armat, pe orizontală.

Biserica este acoperită cu tablă zincată de 0,5 mm.

Tencuielile exterioare au fost executate în praf de marmură. Exteriorul bisericii este împodobit cu romanate (ocnițe mari și mici), care vor fi pictate, brâu împletit în trei, ancadramente la uși și ferestre și diferite simboluri creștine.

În interior s-a executat stratul suport de nisip, var și câlți, în perspectiva executării lucrărilor de pictură în frescă.

Toată tâmplăria ferestrelor este executată din PVC Stejar auriu cu geam termopan. Tâmplăria ușilor este realizată din metal.

Pe cele două turle mari (de pe navă și clopotniță), pe navă și pe celelalte turnuri mici sunt amplasate 11 cruci metalice, prevăzute cu paratrăsnete și instalații electrice. Paratrăsnetele de la cele 2 cruci mari, de pe cele două turle mari, sunt legate de paratonarea executată în jurul bisericii, în pământ, la cota de –1 m.

Având în vedere diferența dintre cota ±0.00 și cota naturala a terenului (CTN), pe axa longitudinală E-V, scara, care a fost executată la intrarea în biserică, este prevăzută cu o cameră la demisol, care poate primi orice destinație.

Biserica mai este prevăzută cu două camere la demisol, care pot fi utilizate pentru destinații diferite.

În biserică sunt construite 3 sobe din teracotă, pentru încălzit, care sunt racordate la rețeaua de gaze naturale.

În jurul bisericii s-a executat un trotuar bordurat, pe fundație de plăci de beton armat, cu o lățime de 2,50 m și a fost acoperit cu pavele.

În turnul-clopotniță se găsesc:
– 1 clopot mare de 300 kg;
– 2 clopote de la biserica veche (unul de 100 kg și unul de 80 kg);
– 1 clopot de 25 kg;
– 1 clopot de 15 kg.

  • Facebook